Processiekruis

Dit kruis werd in de processie meegedragen. De uiteinden van de kruisarmen zijn afgewerkt met een hartmotief. Op de kruising van de armen is er een stralenkrans aangebracht. Bovenaan is nog de haak bevestigd: hieraan hing men eertijds de zak met het haardgeld. Dit was de familiebijdrage die door de plaatselijke geestelijke was verzameld.